Βέλτιστη Πρακτική # 2

Είναι πολύ εύκολο και δυστυχώς συνηθισμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο να παρασύρεται κάποιος τόσο από την τεχνολογική διάσταση όσο και από τις πρωτόγνωρες καθημερινές απαιτήσεις της δημιουργίας ή λειτουργίας ενός e-shop και να παραβλέπει βασικές αρχές και κανόνες που αφορούν την προοπτική της επιχείρησής του.

Γιατί ας μην ξεχνάμε πως «όπου κοιτάζεις εκεί θα βρεθείς»

Νίκος Κολίντζας E-commerce & Marketing Director.

Δείτε την παρουσίαση μέσω του Slideshare.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *