ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η AELIOS σε συνεργασία με την Interworks «Πάροχο» των υπηρεσιών του Aelios Cloud Marketplace εγγυάται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται αποκλειστικώς και μόνο στα συστήματα του «Παρόχου» . Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται από τον «Πάροχο» μέσω του Aelios Cloud Marketplace (το “Marketplace”), η φιλοξενία και λειτουργία του οποίου πραγματοποιείται από την Interworks. Καθίσταται σαφές ότι την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων,  σύμφωνα με τους κάτωθι όρους, έχει ο «Πάροχος».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Θα ερωτηθείτε οποτεδήποτε απαιτηθούν πληροφορίες που καθοδηγούν στην προσωπική σας ταυτοποίηση ή που μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό και ταχυδρομική διεύθυνση. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε δημογραφικές πληροφορίες, όπως τον ταχυδρομικό σας κώδικα, την ηλικία σας, το φύλο σας, τις προτιμήσεις σας, τα ενδιαφέροντά σας ή τις αγαπημένες σας ασχολίες. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε μία αγορά ή να εγγραφείτε σε συνδρομητική υπηρεσία επί πληρωμή, θα σας ρωτήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνουν, δίχως να περιορίζονται, τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, τραπεζικά στοιχεία/λεπτομέρειες, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και/ή την διεύθυνση που χρησιμοποιείται για την δημιουργία λογαριασμών χρέωσης.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο Marketplace θα χρησιμοποιηθούν για την λειτουργία του Marketplace και για την παροχή υπηρεσίας(-ιών) ή για την πραγματοποίηση της(-ων) συναλλαγής(-ών) που ζητήσατε ή εξουσιοδοτήσατε. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εμάς για την επεξεργασία των πληρωμών και την αδιάλειπτη λειτουργία ενεργειών ασφάλειας και αποφυγής απάτης [όπως τραπεζικές εξουσιοδοτήσεις, χρεώσεις (chargebacks), πολιτικές διατήρησης αρχείων] ή για περιπτώσεις εκ του νόμου απαιτούμενες.

Προς υποστήριξη αυτών των χρήσεων, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να σας παράσχουμε πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες πελατών, να βελτιώσουμε το Marketplace και κάθε σχετικό με αυτό προϊόν ή υπηρεσία του Παρόχου. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας παρασχεθεί η επιλογή να μην αποδεχθείτε αυτού του είδους την χρήση των πληροφοριών σας.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να σας παράσχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων ενημερώσεων και ειδοποιήσεων. Επιπρόσθετα, μπορεί να σας αποστείλουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες του Παρόχου. Στην τελευταία περίπτωση θα σας παρασχεθεί η επιλογή να μην αποδεχθείτε αυτού του είδους την χρήση των πληροφοριών σας.   

Μπορεί να αποκτήσουμε πρόσβαση ή να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, προκειμένου: (α) να συμμορφωθούμε με τον νόμο ή να απαντήσουμε σε νόμιμα αιτήματα ή σε νομικές διαδικασίες, (β) να προστατέψουμε τα δικαιώματα ή την περιουσία του Παρόχου ή των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των συμβατικά συμφωνημένων ή των πολιτικών που διέπουν την από πλευράς σας χρήση των υπηρεσιών ή (γ) με πεποίθηση καλής πίστης ότι αυτή η πρόσβαση ή η αποκάλυψη είναι αναγκαία, να προστατέψουμε την προσωπική ασφάλεια των υπαλλήλων μας, των πελατών μας ή του κοινού. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες ως μέρος μίας εταιρικής συναλλαγής ή μεταβίβασης όπως συγχώνευση ή πώληση περιουσιακών στοιχείων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με εξαίρεση περί αντιθέτου αναφοράς στην παρούσα δήλωση, οι προσωπικές σας πληροφορίες που παρέχετε σε αυτήν την Ιστοσελίδα δεν θα γνωστοποιηθούν/διανεμηθούν εκτός Παρόχου ή των ελεγχόμενων από αυτήν θυγατρικών της εταιριών δίχως την δική σας άδεια.

Παρακαλούμε όπως γνωρίζετε ότι η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και όποιες επιλογές πραγματοποιείτε στο Marketplace δεν εκτείνεται/εφαρμόζεται και σε προσωπικές σας πληροφορίες που πιθανόν έχετε παράσχει στον Πάροχο στο πλαίσιο ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που λειτουργεί ξεχωριστά από τον Πάροχο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Ο Πάροχος λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε, ως βοηθήματά μας, ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας προκειμένου να προστατέψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη δίχως σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση. Όταν μεταδίδουμε ευαίσθητες προσωπικές σας πληροφορίες (όπως τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) μέσω Διαδικτύου, προστατεύουμε την μετάδοση αυτή με την χρήση μεθόδου κρυπτογράφησης, όπως αυτή του Secure Socket Layer (SSL) protocol.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορεί περιστασιακά να ενημερώνουμε/εκσυγχρονίζουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όταν πράττουμε σχετικά, θα αναθεωρούμε και την ημερομηνία με την ένδειξη “last updated” που βρίσκεται στην κορυφή της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας ειδοποιούμε είτε τοποθετώντας μία διακεκριμένη ειδοποίηση στην Αρχική Σελίδα της Ιστοσελίδας μας είτε απευθείας με την αποστολή ειδοποίησης. Σας ενθαρρύνουμε να επιθεωρείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς συνδράμουμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών τα οποία συλλέγουμε. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι υπηρεσίες που σας παρέχει ο Πάροχος σε σύνδεση ή με την σύνδεση με το Marketplace υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης [Terms of Use (“TOU”)]. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης/εκσυγχρονισμού των TOU σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δίχως προηγούμενη ειδοποίησή σας. Η πλέον πρόσφατη έκδοση των TOU μπορεί να επιθεωρηθεί κάνοντας «κλικ» στο “Terms of Use” hypertext link που βρίσκεται στο τέλος των σελίδων της Ιστοσελίδας μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Πάροχος, διαμέσου του Marketplace, σας παρέχει πρόσβαση σε μία ποικιλία από πόρους/δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με λογισμικό και άλλα σημεία από όπου μπορείτε να «κατεβάσετε» προϊόντα ή υπηρεσίες (συνολικά «Υπηρεσίες). Οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των όποιων ενημερώσεων, απορροφήσεων, νέων χαρακτηριστικών και/ή προσθέσεων νέων ιδιοτήτων Διαδικτύου, υπόκεινται στους TOU.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με εξαίρεση περί αντιθέτου συγκεκριμενοποίησης, το Marketplace και οι Υπηρεσίες προορίζονται για την προσωπική σας και όχι για εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να μετατρέψετε, αντιγράψετε, διανείμετε, μεταδώσετε, επιδείξετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταφέρετε ή πωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσίες έχετε ανακτήσει από το Marketplace ή τις Υπηρεσίες.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Παρακαλούμε κοιτάξτε τις γνωστοποιήσεις της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ Interworks Marketplace

Οποιοδήποτε διαθέσιμο για «κατέβασμα» Λογισμικό, όπως και άλλα εμπορεύματα διαθέσιμα στο Marketplace ή Υπηρεσίες, αποτελούν έργα των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Πάροχο ή στους συνεργάτες της. Η χρήση του Λογισμικού ή άλλων εμπορευμάτων διέπεται από τους όρους της Σύμβασης Άδειας Τελικού Χρήστη (End User License Agreement), εάν υπάρχει, η οποία και συνοδεύει ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό ή στο εμπόρευμα (“Software License Agreement”). Ο Τελικός Χρήστης δεν θα μπορέσει να εγκαταστήσει όποιο Λογισμικό συνοδεύεται ή περιλαμβάνει Σύμβαση Άδειας (License Agreement) αν δεν συμφωνήσει προηγουμένως με τους όρους αυτής.

Το Λογισμικό και τα εμπορεύματα καθίστανται διαθέσιμα μόνον για χρήση από τους τελικούς χρήστες σύμφωνα με την Σύμβαση Άδειας. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού ή του εμπορεύματος που δεν τελεί σε συμφωνία με την Σύμβαση Άδειας απαγορεύεται ρητά από τον νόμο και μπορεί να καταλήξει σε σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ MARKETPLACE

Άδεια χρήσης Εγγράφων [όπως λευκών σελίδων, δελτίων τύπου, φύλλων δεδομένων και FAQs (Συχνών Ερωτήσεων)] από το Marketplace και τις Υπηρεσίες, δίδεται με την προϋπόθεση ότι (1) η κάτωθι παρατιθέμενη ειδοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα, καθώς επίσης ότι θα εμφανίζεται, εκτός αυτής και η ανακοίνωση της άδειας, (2) η χρήση τέτοιων Εγγράφων από το Marketplace ή τις Υπηρεσίες δίδεται μόνον για πληροφοριακή και μη εμπορική ή προσωπική χρήση, τα δε Έγγραφα δεν θα καταστούν αντικείμενο αντιγραφής ή ανάρτησης σε οποιοδήποτε δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μετάδοσης σε οποιοδήποτε μέσο και (3) δεν θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στα Έγγραφα.  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εάν το Marketplace ζητήσει από εσάς το άνοιγμα ενός λογαριασμού, πρέπει να ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής παρέχοντας σε εμάς ισχύουσες, ολοκληρωμένες και ακριβείς πληροφορίες, όπως ζητείται από την φόρμα εγγραφής. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού σας πρόσβασης και του λογαριασμού σας. Περαιτέρω, εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για όποια, αλλά και για όλες τις δραστηριότητες και τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα από, σε και με τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε δε να ειδοποιήσετε αμέσως τον Πάροχο και την AELIOS σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης ή πρόσβασης του λογαριασμού σας δίχως εξουσιοδότηση ή σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παραβίασης ασφαλείας. O Πάροχος και η AELIOS δεν θα είναι υπεύθυνη/υπόλογη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης από κάποιον τρίτο του κωδικού σας πρόσβασης ή του λογαριασμού σας είτε σε είτε και δίχως την δική σας γνώση. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνος/υπόλογος για ζημίες που θα υποστεί ο Πάροχος ή η AELIOS ή άλλο μέρος εξαιτίας της χρήσης του λογαριασμού σας ή του κωδικού σας πρόσβασης από κάποιον άλλο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποτέ τον λογαριασμό κάποιου άλλου δίχως την άδεια του κατόχου του λογαριασμού.