Μελέτη Ψηφιακής Ασφάλειας – Gerolymatos International

portfolio_02

Σκοπός της μελέτης ψηφιακής ασφάλειας στην Gerolymatos International ήταν η ανάλυση του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η εταιρεία, και των ειδικών κινδύνων/ αναγκών/ απαιτήσεων που πρέπει να καλύπτει προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την διαθεσιμότητα, και την ακεραιότητα των ψηφιακών της δεδομένων.

Μέσω συνεντεύξεων με τους αρμόδιους υπαλλήλους απο τις διευθύνσεις (HR, IT, Legal & Compliance) και ανάλυσης της υποδομής και του εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας καταγράψαμε τις απαιτήσεις που δημιουργούνται και πρέπει να καλύπτονται από την πολιτική και τους μηχανισμούς ασφάλειας.

Στόχος του έργου ήταν καταγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας που προκύπτουν από το ρυθμιστικό πλαίσιο, τις συμβάσεις με τους πελάτες, τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο οργανισμός, τις τεχνολογίες και τους προμηθευτές που χρησιμοποιεί.

Location:
Athens
Year:
2022
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *